Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor :
24.11.2015

Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - ppłk SG dr hab Stanisław Strączek

Absolwent  Akademii   Muzycznej   im.  Fryderyka   Chopina   w Warszawie.   W  roku  1994r objął stanowisko II kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Z Orkiestrą tą wykonał bardzo wiele koncertów w kraju oraz za granicą stojących na najwyższym poziomie artystycznym. W roku 2000 dokonał przewodu I stopnia - doktoratu na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka  Chopina  w Warszawie  uzyskując  tytuł doktora sztuki. W  roku 2001  objął  stanowisko  Naczelnika  Wydziału,  I-go   kapelmistrza  Orkiestry.
W roku 2006 ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania. Dokonał wielu instrumentacji i aranżacji na orkiestry symfoniczne i dęte oraz opracowań na zespoły chóralne. Za swoje wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej został wyróżniony wieloma odznaczeniami: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Straży Granicznej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Ministra Kultury i Sztuki - Zasłużony Działacz  Kultury,  Złotym  Medalem  za  Zasługi  dla  Województwa  Nowosądeckiego,   Złotym,  Srebrnym i Brązowym Medalem Za Zasługi dla Ziemi Łąckiej, Honorowy Obywatel Gminy Ochotnica Dolna, Złote i Srebrne Jabłko za Zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego, Nominowany do tytułu Sądeczanina Roku 2004, Uzyskał tytuł Człowieka  roku   -  Małopolanina   Roku  2005.   W  2013    roku  został  odznaczony  najwyższym medalem za zasługi w dziedzinie kultury - "Gloria Artis".

 


 

Zastępca Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - mjr  SG mgr Leszek Mieczkowski

Urodzony  w  Koszalinie, w  1995 roku  ukończył  z wyróżnieniem Wojskowe   Liceum   Muzyczne   w Gdańsku, w 2000r. z wynikiem  celującym ukończył Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w 2001 ukończył Studium Oficerskie przy WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w 2002 r. ukończył studia  podyplomowe  w  zakresie  menadżer  kultury  przy  Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie, w 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania firmą w WSB-NLU w Nowym Sączu. W  latach 1995-2001  muzyk,  solista  Orkiestry  Koncertowej Wojska Polskiego  w  Warszawie, w  latach  2001 - 2002 praktyka w Departamencie   Społeczno - Wychowawczym MON w Warszawie, od 2002 dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, od 2003 równocześnie dyrygent Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej, od 2012 współpracuje również z Akademią Muzyczną w Krakowie jako dyrygent Akademickiej Orkiestry Dętej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. W czasie koncertów w Polsce i za granicą jako dyrygent prezentuje szerokie spektrum możliwości kolorystycznych i interpretacyjnych najwspanialszych twórców muzyki klasycznej i rozrywkowej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno - muzyczną. Nagrał kilka płyt CD z muzyką rozrywkową i poważną w Polsce, a także dla zagranicznych  producentów  muzycznych. Jest  autorem wielu opracowań i transkrypcji utworów na orkiestry dęte i symfoniczne z muzyką klasyczną, regionalną i rozrywkową. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia artystyczne m.in. złotym jabłkiem sądeckim za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na SądecczyŸnie.

 


 

 

do góry