Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

05.06.2018

 

Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - mjr  SG mgr Leszek Mieczkowski

Urodzony  w  Koszalinie, w  1995 roku  ukończył  z wyróżnieniem Wojskowe   Liceum   Muzyczne   w Gdańsku, w 2000r. z wynikiem  celującym ukończył Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w 2001 ukończył Studium Oficerskie przy WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu, w 2002 r. ukończył studia  podyplomowe  w  zakresie  menadżer  kultury  przy  Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie, w 2006 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania firmą w WSB-NLU w Nowym Sączu. W  latach 1995-2001  muzyk,  solista  Orkiestry  Koncertowej Wojska Polskiego  w  Warszawie, w  latach  2001 - 2002 praktyka w Departamencie   Społeczno - Wychowawczym MON w Warszawie, od 2002 dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, od 2003 równocześnie dyrygent Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej, od 2012 współpracuje również z Akademią Muzyczną w Krakowie jako dyrygent Akademickiej Orkiestry Dętej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. W czasie koncertów w Polsce i za granicą jako dyrygent prezentuje szerokie spektrum możliwości kolorystycznych i interpretacyjnych najwspanialszych twórców muzyki klasycznej i rozrywkowej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno - muzyczną. Nagrał kilka płyt CD z muzyką rozrywkową i poważną w Polsce, a także dla zagranicznych  producentów  muzycznych. Jest  autorem wielu opracowań i transkrypcji utworów na orkiestry dęte i symfoniczne z muzyką klasyczną, regionalną i rozrywkową. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia artystyczne m.in. złotym jabłkiem sądeckim za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Sądecczyźnie.

 


 

 

do góry