Straż Graniczna Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej 31. rocznica powołania Straży Granicznej w Kętrzynie - Galeria -

Nawigacja

Galeria

31. rocznica powołania Straży Granicznej w Kętrzynie

Mateusz Główczyk
26.05.2022

26 maja w Kętrzynie świętowali funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy zgromadzili się na uroczystym apelu z okazji 31. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Oprawę muzyczną podczas kętrzyńskich obchodów 31. rocznicy powołania Straży Granicznej zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Obchody rocznicowe swoją obecnością uświetnili m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej Warmii i Mazur, dowódcy jednostek wojskowych. Na uroczystość przybyło również kierownictwo i przedstawiciele służb zespolonych i nie zespolonych współpracujących na co dzień ze Strażą Graniczną, rektorzy uczelni wyższych, komendanci ośrodków szkolenia służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych.
Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się niezwykle miłym akcentem dla obu jednostek organizacyjnych. Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych z dnia 16 maja 2022 r. Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego otrzymały Medal za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic. Wyróżnienia wręczył Pan Waldemar Bocheński Prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.
Główną częścią obchodów było wręczenie medali i wyróżnień szczególnie zasłużonym i wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom.
Wręczone zostały odznaczenia państwowe, w tym Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej, który otrzymał gen. dyw. Krzysztof Radomski Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz płk SG Iwona Łatunowicz Zastępca Komendanta W-MOSG. Srebrny Medal za Zasługi Dla Straży Granicznej otrzymało ośmiu funkcjonariuszy i pracowników z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz trzech funkcjonariuszy Centrum Szkolenia SG. Natomiast Brązowy Medal za Zasługi dla SG otrzymał bryg. Ireneusz Ścibiorek Komendant Powiatowy PSP Braniewo, a także jedenastu pracowników i funkcjonariuszy z obu jednostek organizacyjnych SG.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał odznakę okolicznościową Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej łącznie trzydziestu jeden pracownikom i funkcjonariuszom z obu jednostek organizacyjnych SG.
Z okazji Święta Straży Granicznej, Odznaką Straży Granicznej nadaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej wyróżnionych zostało 10 funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i 8 funkcjonariuszy z Centrum Szkolenia SG.

Źródło: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

 

 

 • 4-214265
  4-214265
 • 4-214308
  4-214308
 • 4-214309
  4-214309
 • 4-214312
  4-214312

 

 

do góry