Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

05.06.2018

 

Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - ppłk  SG mgr Leszek Mieczkowski

Urodzony  w   Koszalinie, w   1995 roku   ukończył  z  wyróżnieniem Wojskowe Liceum Muzyczne w Gdańsku, w 2000r. z wynikiem  celującym ukończył Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w Warszawie, w 2001 ukończył  Studium Oficerskie przy WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  w 2002 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie  menadżer  kultury  przy  Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie, w 2006 r. ukończył  studia  podyplomowe  z  zarządzania  firmą  w  WSB-NLU w Nowym Sączu. W latach 1995-2001 muzyk, solista Orkiestry Koncertowej Wojska     Polskiego    w     Warszawie,     w    latach   2001   -  2002    praktyka w Departamencie Społeczno - Wychowawczym MON w Warszawie, od 2002 dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu, od 2003 równocześnie dyrygent Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej, od 2012 współpracuje również z Akademią Muzyczną w Krakowie jako dyrygent Akademickiej Orkiestry Dętej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. W czasie koncertów w Polsce i za granicą jako dyrygent prezentuje szerokie spektrum możliwości kolorystycznych i interpretacyjnych najwspanialszych twórców muzyki klasycznej i rozrywkowej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyznyz zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno - muzyczną. Nagrał kilka płyt CD z muzyką rozrywkową i poważną w Polsce, a  także  dla zagranicznych   producentów   muzycznych. Jest   autorem  wielu  opracowań   i   transkrypcji  utworów   na   orkiestry dęte i symfoniczne z muzyką klasyczną, regionalną i rozrywkową. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za osiągnięcia artystyczne m.in. złotym jabłkiem sądeckim za szczególne zasługi na rzecz upowszechniania kultury muzycznej na Sądecczyźnie.


 

 

do góry