Straż Graniczna Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej Srebrny Krzyż Małopolski dla kierownictwa Orkiestry Reprezentacyjnej! - Galeria -

Nawigacja

Galeria

Srebrny Krzyż Małopolski dla kierownictwa Orkiestry Reprezentacyjnej!

Mateusz Główczyk

W Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju odbyła się IV Sądecka Gala Krwiodawstwa z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego, podczas której odbyło się wręczenie honorowego odznaczenia Srebrnego Krzyża Małopolski.

Odznaczenia z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego otrzymali:
Naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej SG - I Kapelmistrz  - ppłk SG Leszek Mieczkowski
P.O Zastępca Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej SG - II Kapelmistrz - st. chor. szt. SG Wacław Wacławiak
Szef Orkiestry Reprezentacyjnej SG - st. chor. szt. SG Stanisław Stachoń

Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

Odznakę stanowi krzyż stylizowany na wzór krzyża z Giewontu, o rozpiętości ramion 45 mm x 40 mm, wykonany z metalu odpowiednio do stopnia barwy srebrnej lub złotej,
z obustronnie zaznaczoną konstrukcją kratową, od strony lica wypukle, na stronie odwrotnej konturowo, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej,
na okrągłą tarczę na skrzyżowaniu ramion, nałożony jest barwnie emaliowany wizerunek herbu Województwa Małopolskiego według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r. Na stronie odwrotnej, na odwrocie okrągłej tarczy, widnieje majuskułowy wypukły napis ułożony w krąg: „NA WAS ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ”, rozdzielony u dołu kropką. W centralnym miejscu tarczy nanoszony jest numer odznaki.

 

 
do góry